Thai

เพิ่มลายน้ำข้อความหรือรูปภาพใน PowerPoint PPT ใน Python

ลายน้ำมักใช้เพื่อป้องกันเอกสารหรือเพื่อระบุความเป็นเจ้าของ ในทางกลับกัน ใช้เพื่อแสดงสถานะของเอกสาร เช่น ต้นฉบับ ฉบับร่าง เป็นต้น ในบทความนี้ เราจะสาธิตวิธีการใส่ลายน้ำในงานนำเสนอ PowerPoint คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มลายน้ำข้อความหรือรูปภาพลงในสไลด์ PowerPoint PPT ใน Python
กุมภาพันธ์ 9, 2022 · 3 min · อุสมาน อาซิซ