Thai

เพิ่มลายน้ำให้กับรูปภาพโดยใช้ C #

ลายน้ำในรูปภาพมักใช้เพื่ออ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหา ในทางกลับกัน รูปภาพจะถูกใส่ลายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการปลอมแปลง ในหลายกรณี คุณอาจต้องทำให้คุณลักษณะการใส่ลายน้ำเป็นแบบอัตโนมัติภายในเว็บหรือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของคุณ สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการเพิ่มลายน้ำให้กับรูปภาพโดยใช้โปรแกรมโดยใช้ C# สิ่งนี้ยังมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการลายน้ำของรูปภาพเป็นชุดในคราวเดียว มาเริ่มกันเลย
มีนาคม 8, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ