Thai

เพิ่มลายน้ำให้กับรูปภาพโดยใช้ Java

ลายน้ำเป็นวิธีที่สะดวกในการปกป้องเนื้อหาและอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ การใช้ลายน้ำกับเอกสารหรือรูปภาพดิจิทัล ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจรกรรมได้ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการทำให้คุณลักษณะการใส่ลายน้ำเป็นอัตโนมัติสำหรับรูปภาพภายในแอปพลิเคชัน Java โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มลายน้ำให้กับภาพโดยใช้ Java สิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการเพิ่มลายน้ำให้กับรูปภาพเป็นชุด
มกราคม 27, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ