Thai

เพิ่มลายน้ำให้กับสไลด์ PowerPoint โดยใช้ C#

ลายน้ำมักใช้เพื่อระบุความเป็นเจ้าของหรือเพื่อป้องกันการใช้งานเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ในบทความนี้ เราจะสาธิตวิธีการป้องกันงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ลายน้ำโดยทางโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มลายน้ำข้อความหรือรูปภาพลงในสไลด์ PowerPoint โดยใช้ C#
กรกฎาคม 13, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ