Thai

การผสมอัลฟ่าใน C#

การผสมอัลฟ่าช่วยให้คุณใช้ความโปร่งใสบนพื้นผิวของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่สมจริงยิ่งขึ้น และเพิ่มความหลากหลายให้กับรูปภาพและโมเดล 3 มิติของคุณ มันง่ายที่จะนำไปใช้ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคนี้มาก่อนก็ไม่ต้องกังวล! บล็อกโพสต์นี้จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ของการใช้การผสมอัลฟ่าใน C# การสร้างตาข่าย จากนั้นจะแสดงวิธีแสดงผล
ตุลาคม 17, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน