Thai

แปลง DWG เป็น PDF ใน Python

หากคุณทำงานกับแบบร่าง CAD คุณจะทราบดีว่าการจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านได้และแชร์ได้เช่น PDF มีความสำคัญเพียงใด ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ DWG เป็น PDF โดยใช้ Python
เมษายน 7, 2023 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน