Thai

เปรียบเทียบเอกสาร Word สองฉบับโดยใช้ C# ใน ASP.NET

เรามักจะต้องเปรียบเทียบเอกสาร MS Word DOC/DOCX สองฉบับเพื่อตรวจสอบความเหมือนหรือความแตกต่าง การเปรียบเทียบทำให้เราทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเอกสาร Word ฉบับเดียวทั้ง 2 เวอร์ชัน มีแอปพลิเคชัน การเปรียบเทียบเอกสารออนไลน์ มากมายที่ให้คุณเปรียบเทียบเอกสาร Word สองฉบับ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่คุณต้องการผสานรวมคุณสมบัติการเปรียบเทียบเอกสารภายในเว็บแอปพลิเคชันของคุณ ในทางกลับกัน คุณอาจต้องการสร้างแอปเปรียบเทียบเอกสารออนไลน์ของคุณเอง เพื่อจัดการกับกรณีดังกล่าว ฉันจะแสดงวิธีเปรียบเทียบ Word DOCX สองไฟล์โดยใช้ C# ภายในเว็บแอปพลิเคชัน ASP.NET แอปพลิเคชั่นนี้จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ C# .NET API เพื่อเปรียบเทียบเอกสาร Word DOCX เปรียบเทียบเอกสาร Word (DOC/DOCX) สองชุดใน C# ดาวน์โหลดผลการเปรียบเทียบในรูปแบบ DOCX ดาวน์โหลดผลการเปรียบเทียบในรูปแบบ PDF C# .NET API เพื่อเปรียบเทียบ Word DOCX ในการเปรียบเทียบเอกสาร Word ที่ไม่มี MS Office เราจะใช้ Aspose.Words for .NET ซึ่งเป็น API การประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ASP.NET หรือแอปพลิเคชัน .NET/.NET Core อื่นๆ คุณสามารถ ดาวน์โหลด API หรือติดตั้งภายในแอปพลิเคชัน ASP.
กรกฎาคม 6, 2020 · 3 min · อุสมาน อาซิซ