Thai

รหัส 128 เครื่องสร้างบาร์โค้ดใน Python

ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีสร้างบาร์โค้ด Code 128 ใน Python เราจะเรียนรู้การสร้างบาร์โค้ด GS1-128 และคูปองบาร์โค้ด 128 ใบ เราจะได้เรียนรู้วิธีปรับแต่งรูปลักษณ์ของบาร์โค้ดใน Python
สิงหาคม 17, 2023 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

Python Barcode Reader – สแกนบาร์โค้ดใน Python

เรียนรู้วิธีสแกน ตรวจหา จดจำ และอ่านบาร์โค้ดใน Python ในบล็อกโพสต์นี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือแอปพลิเคชันสแกนเนอร์ Python ของคุณเองโดยใช้ Python กับ Aspose.BarCode
กรกฎาคม 10, 2023 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

เครื่องสร้างบาร์โค้ด GS1-128 ใน Java

มาตรฐาน GS1 เป็นวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่ง การจัดเก็บ และการป้องกัน บาร์โค้ด GS1-128 เป็นรหัสระบุมาตรฐาน (ID) ที่ใช้ในการระบุและติดตามการจัดส่งโดยไม่ซ้ำกันภายในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างบาร์โค้ด GS1-128 ในภาษาจาวา
พฤศจิกายน 21, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

เครื่องสร้างบาร์โค้ด GS1-128 ใน C#

GS1-128 เป็นรหัสระบุมาตรฐาน (ID) ที่ใช้ในการระบุและติดตามการจัดส่งโดยไม่ซ้ำกันภายในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก มาตรฐาน GS1 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจัดเตรียมวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับการขนส่ง การจัดเก็บ และการป้องกัน ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างบาร์โค้ด GS1-128 ในภาษา C#
ตุลาคม 20, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

อ่านบาร์โค้ดจาก PDF ใน Java

ในบางกรณี คุณอาจต้องแยกและอ่านบาร์โค้ดที่ฝังอยู่ในเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรม คุณสามารถตรวจจับและแยกภาพบาร์โค้ดจากเอกสาร PDF หลายหน้าในแอปพลิเคชัน Java ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านบาร์โค้ดจากเอกสาร PDF โดยใช้ Java
กันยายน 22, 2022 · 4 min · มูซัมมิล ข่าน