Thai

แปลงแผนภูมิเป็น PDF และรูปภาพ เช่น JPG, PNG, WMF ใน Java

คุณสามารถแปลงแผนภูมิเป็นภาพหรือ PDF ในแอปพลิเคชัน Java ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ Aspose.Cells for Java API มีคุณสมบัติมากมายในการสร้าง แก้ไข หรือจัดการ XLSX, XLS, XLSM, XLSB และรูปแบบไฟล์อื่นๆ ที่รองรับโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft Excel ในบทความนี้ เราจะสำรวจการรองรับการแสดงแผนภูมิเป็นรูปภาพและรูปแบบไฟล์ PDF
กันยายน 24, 2020 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา