Thai

เอฟเฟกต์ความอิ่มตัวโดยใช้ SVG Color Matrix ใน C#

ความอิ่มตัวของภาพจะอธิบายถึงความเข้มของสี เอฟเฟ็กต์ความอิ่มสีเป็นเทคนิคการประมวลผลภาพทั่วไปที่ใช้เพื่อทำให้ภาพดูสดใสขึ้น ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการบรรลุเอฟเฟ็กต์ความอิ่มตัวของสีโดยใช้เมทริกซ์สี SVG ใน C#
ตุลาคม 13, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน