Thai

รวมไฟล์ EPS โดยทางโปรแกรมใน C#

ไฟล์ EPS เป็นกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่จัดเก็บในรูปแบบ Encapsulated PostScript อาจมีข้อความ กราฟิก หรือเนื้อหาภาพอื่นๆ คุณลักษณะความสามารถในการปรับขนาดทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมของนักออกแบบกราฟิกในการบันทึกแบนเนอร์ ป้ายโฆษณา และงานพิมพ์ขนาดใหญ่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจต้องรวมไฟล์ EPS หลายไฟล์เข้าด้วยกัน บทความนี้ครอบคลุมวิธีการรวมหรือรวมไฟล์ EPS โดยทางโปรแกรมใน C#
พฤษภาคม 7, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา