Thai

รวมไฟล์ PS โดยทางโปรแกรมใน Java

รูปแบบไฟล์ PS ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์จริง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการพิมพ์วัตถุกราฟิกเนื่องจากคุณสมบัติการปรับขนาด บางครั้งคุณอาจต้องการรวมไฟล์ PS หลายไฟล์เป็นไฟล์เดียว ดังนั้น บทความนี้จึงครอบคลุมถึงวิธีการรวมไฟล์ PS PostScript โดยทางโปรแกรมใน Java
มิถุนายน 29, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา