Thai

รวมรูปภาพ SVG เป็นไฟล์ PDF หรือ XPS ใน C#

ภาพ SVG (Scalable Vector Graphics) มักใช้เพื่อรักษาคุณภาพของภาพ ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องผสานหรือรวมไฟล์ภาพ SVG หลายไฟล์เข้าด้วยกัน ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรวมภาพ SVG เข้ากับไฟล์ PDF หรือ XPS ให้เราสำรวจส่วนต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กันยายน 18, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา