Thai

รวมไฟล์ PDF สองไฟล์ขึ้นไปโดยใช้ C ++

ในสถานการณ์ต่างๆ คุณอาจต้องรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็นไฟล์เดียว ตัวอย่างเช่น การรวมเนื้อหาจากเอกสารประเภทเดียวกัน เช่น เรซูเม่ ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ Aspose.PDF ช่วยให้คุณทำให้กระบวนการรวม PDF เป็นไปโดยอัตโนมัติจากภายในเว็บ เดสก์ท็อป หรือแอปพลิเคชันมือถือ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีผสานไฟล์ PDF หลายไฟล์โดยใช้ Aspose.PDF ในภาษา C++
พฤศจิกายน 9, 2020 · 1 min · อุสมาน อาซิซ