Thai

รวมไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมใน C #

ไฟล์ XPS ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกระดาษ XML ซึ่งแสดงถึงเค้าโครงหน้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรูปลักษณ์และรูปแบบการพิมพ์ บางครั้งคุณอาจต้องการรวมไฟล์ XPS หลายไฟล์เพื่อประมวลผลข้อมูลต่อไป ตามข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้จะอธิบายวิธีการผสานไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมใน C#
พฤษภาคม 10, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา