Thai

บีบอัดไฟล์ PSD Photoshop ใน C#

บางครั้งขนาดไฟล์อาจขยายได้ถึงหลายร้อยเมกะไบต์ ดังนั้นคุณอาจต้องบีบอัดรูปภาพ PSD เพื่อลดขนาดไฟล์ ตามนั้น บทความกล่าวถึงวิธีบีบอัดไฟล์ PSD โดยทางโปรแกรมใน C#
กุมภาพันธ์ 3, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา