Thai

สร้างรูปแบบ TeX (LaTeX) แบบกำหนดเองและ Typeset เป็น PDF, XPS ใน Java

หนังสือและวารสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมได้รับการเผยแพร่โดยใช้ TeX คุณสามารถสร้างรูปแบบ TeX (LaTeX) แบบกำหนดเองและเรียงเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น XPS, PDF หรือรูปภาพ Custom TeX มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการออกแบบเอกสารจำนวนมากในลักษณะเดียวกัน
เมษายน 21, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา