Thai

แปลง Word DOC DOCX เป็น EPUB ใน Java

อุปกรณ์อัจฉริยะส่วนใหญ่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป ฯลฯ รองรับรูปแบบ EPUB เพื่อดูหรืออ่านเอกสาร เป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปสำหรับ ebooks หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ในทางกลับกัน รูปแบบ MS Word เช่น DOCX, DOC เป็นต้น เป็นรูปแบบเอกสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกดิจิทัล ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีแปลง MS Word DOC DOCX เป็น EPUB โดยทางโปรแกรมใน Java นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับแต่งการแปลง Word DOC เป็น EPUB โดยใช้ตัวเลือกต่างๆ
พฤศจิกายน 1, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ