Thai

แปลงเอกสาร Word เป็น EPUB ใน Python

EPUB เป็นรูปแบบยอดนิยมที่ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า ebooks ไฟล์ EPUB สามารถอ่านได้บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป ฯลฯ ในหลายกรณี ไฟล์ MS Word จะถูกแปลงเป็น EPUB เพื่อให้เอกสารพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มเครื่องอ่านหลายเครื่อง เพื่อให้การแปลงนี้สำเร็จโดยทางโปรแกรม บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ Word DOCX หรือ DOC เป็น EPUB โดยใช้ Python
พฤศจิกายน 19, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ