Thai

แปลงไฟล์ FBX เป็น GLB ใน C#

ไฟล์ FBX ถูกใช้โดยการสร้างเนื้อหาและแอปพลิเคชันการสร้างแบบจำลองดิจิทัลที่แตกต่างกัน มักใช้สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือการพัฒนาเกม ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องแปลงไฟล์ FBX เป็นรูปแบบ GLB บทความสั้น ๆ นี้ครอบคลุมถึงวิธีการแปลงไฟล์ FBX เป็น GLB โดยทางโปรแกรมใน C#
ธันวาคม 21, 2021 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา