Thai

แปลงภาพ RGB เป็นโทนสีเทาใน Java

ในหลายกรณี คุณอาจต้องแปลงภาพ RGB เป็นระดับสีเทาหรือขาวดำ เช่น ในการประมวลผลภาพ เป็นต้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงภาพ RGB เป็นระดับสีเทาโดยใช้ Java . นอกจากนี้ บทความนี้จะครอบคลุมถึงการไล่ระดับสีเทาและการปรับภาพให้เป็นสองระดับอย่างชัดเจน
สิงหาคม 6, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ