Thai

แปลง JPG เป็น DOCX ใน C# .NET

JPG เป็นหนึ่งในรูปแบบรูปภาพที่ใช้กันทั่วไปในทุกวันนี้ รูปแบบ JPG รองรับการบีบอัดแบบสูญเสียซึ่งจะลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ อาจมีกรณีที่คุณต้องนำเข้ารูปภาพ JPG ไปยัง Word DOCX จากภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับชุดรูปภาพ JPG ที่คุณต้องการแปลงเป็นเอกสาร DOCX เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บทความนี้แสดงวิธีแปลงรูปภาพ JPG เป็น DOCX ใน C# .NET
กรกฎาคม 25, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ

แปลงรูปภาพเป็น DOCX ใน C#

MS Word อยู่ในธุรกิจนี้มาหลายปีแล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติมากมายในการสร้างเอกสารข้อความที่มีรูปแบบสมบูรณ์ นอกจากการจัดรูปแบบข้อความแล้ว คุณสามารถใช้วัตถุกราฟิกและรูปภาพต่างๆ ในเอกสาร DOCX ได้ ในบางกรณี คุณจะได้รับชุดรูปภาพที่คุณต้องการแปลงเป็นเอกสาร DOCX บทความนี้แสดงวิธีการแปลงรูปภาพเป็น DOCX ใน C# .NET
กรกฎาคม 25, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ