Thai

นำเข้าข้อมูลจาก JSON ไปยังแผ่นงาน Excel ใน C# .NET

MS Excel มีคุณสมบัติที่หลากหลายในการจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลแบบตารางในรูปแบบของแผ่นงาน นอกจากการจัดระเบียบข้อมูลแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น การจัดเรียงข้อมูล การลงจุดกราฟ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และอื่นๆ ในทางกลับกัน JSON เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดเก็บและส่งข้อมูลในรูปแบบของ คู่คีย์-ค่า ส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังหน้าเว็บ อาจมีกรณีที่คุณได้รับข้อมูลในรูปแบบ JSON เช่น จากบริการบนเว็บ และต้องการบันทึกลงในแผ่นงาน Excel ในกรณีเช่นนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติโดยนำเข้าข้อมูลจาก JSON ไปยังแผ่นงาน Excel โดยทางโปรแกรม เพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นใน ASP.NET หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ C# ฉันจะแสดงวิธีนำเข้าข้อมูล JSON ลงในไฟล์ Excel ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ: นำเข้าข้อมูลจากแผ่นงาน JSON ไปยัง Excel ใน C # ใช้การจัดรูปแบบเซลล์เมื่อแปลง JSON เป็น Excel ใน C# ในการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ JSON เราจะใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Aspose.Cells for .NET เป็น API ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการไฟล์สเปรดชีตในแอปพลิเคชันที่ใช้ .NET, .NET Core และ Xamarin คุณสามารถติดตั้งแพ็คเกจของ API ได้จาก NuGet หรือดาวน์โหลด DLL ได้โดยตรงจากส่วน ดาวน์โหลด
เมษายน 3, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ