Thai

แปลง MS Project MPP เป็นรูปภาพ (PNG, JPEG, BMP, TIFF) ใน C#

โครงการ Microsoft (ไฟล์ MPP ใช้เพื่อติดตาม จัดระเบียบ และจัดการโครงการ ไฟล์เหล่านี้มีงาน การมอบหมาย และทรัพยากรและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หากคุณต้องการแบ่งปันข้อมูลโครงการกับผู้อื่นและพวกเขาไม่ได้ติดตั้ง MS Project คุณ สามารถแปลงไฟล์ MPP เป็นรูปภาพ เช่น PNG, JPEG, BMP และ TIFF และแชร์ไฟล์เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนวิธีแปลงไฟล์ Microsoft Project MPP เป็นรูปภาพโดยใช้โปรแกรมโดยใช้ C#
สิงหาคม 12, 2021 · 2 min · มูฮัมหมัด อาหมัด