Thai

แปลง OBJ เป็น FBX ใน Python

ในโพสต์นี้ เราจะมาดูวิธีแปลง OBJ เป็น FBX ใน Python บล็อกโพสต์นี้มีประโยชน์ในการทำให้กระบวนการส่งออกไฟล์จำนวนมากเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างตัวแปลงเพื่อส่งออกไฟล์ 3D OBJ เป็นรูปแบบ FBX ใน Python
เมษายน 10, 2023 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง OBJ เป็น USDZ ใน Python

ในไฟล์วัตถุ 3 มิติ เราสามารถค้นหาพิกัด 3 มิติ แผนที่พื้นผิว รูปหลายเหลี่ยม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ 3 มิติของคุณ ในขณะที่รูปแบบไฟล์ USDZ ช่วยให้อุปกรณ์ iOS แสดงเนื้อหา 3D และ AR โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอพพิเศษ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ OBJ เป็นรูปแบบ USDZ ใน Python
พฤศจิกายน 10, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

แปลง OBJ เป็น STL ใน Python

ไฟล์ OBJ เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของกระบวนการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งมักจะสร้างโดยซอฟต์แวร์ CAD (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) เป็นไฟล์นิยามเรขาคณิตที่มีจุดยอด จุดปกติ จุดยอด ฯลฯ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องแปลงไฟล์ OBJ เป็นรูปแบบ STL ไฟล์ STL มีข้อมูลเกี่ยวกับกราฟิกแบบเวกเตอร์ 3 มิติ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ OBJ เป็นรูปแบบ STL ใน Python
ตุลาคม 6, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

แปลงไฟล์วัตถุ 3 มิติ OBJ เป็นรูปแบบ FBX หรือ STL ใน C#

OBJ ไฟล์วัตถุทางเรขาคณิตซึ่งเปิดใช้งานการส่งข้อมูลทางเรขาคณิตไปข้างหน้าหรือข้างหลัง บทความนี้ครอบคลุมการแปลงไฟล์ OBJ เป็นไฟล์รูปแบบ FBX หรือ STL
กันยายน 6, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา