Thai

แปลงไฟล์ XPS หรือ OXPS เป็นรูปแบบ PDF โดยใช้ C++

เอกสาร XPS และ OXPS กำหนดเค้าโครง ลักษณะที่ปรากฏ และข้อมูลการพิมพ์ เอกสารเหล่านี้คล้ายกับไฟล์ PDF เนื่องจากรูปแบบ PDF ได้รับความนิยมอย่างสูง คุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแปลงเอกสาร XPS และ OXPS เป็นรูปแบบ PDF ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนวิธีแปลงเอกสาร XPS และ OXPS เป็นรูปแบบ PDF โดยใช้ C++
พฤษภาคม 27, 2021 · 3 min · มูฮัมหมัด อาหมัด