Thai

แปลงหน้า PDF เป็นภาพ PNG โดยใช้ C ++

PDF เป็นรูปแบบยอดนิยมสำหรับการแบ่งปันและการพิมพ์เอกสาร เนื่องจากมีเค้าโครงที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องการสร้างภาพหน้าปกของไฟล์ PDF หรือฝังหน้าของไฟล์นั้นบนหน้าเว็บ ในกรณีเช่นนี้ การแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปแบบรูปภาพจะเป็นประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนวิธีแปลงหน้า PDF เป็นภาพ PNG โดยใช้ C++
กรกฎาคม 16, 2021 · 2 min · มูฮัมหมัด อาหมัด