Thai

แปลงรูปภาพ PNG เป็น JPG ใน C#

บ่อยครั้งที่คุณอาจต้องแปลงรูปภาพจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน PNG เป็น JPG เป็นหนึ่งในการแปลงรูปภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เพื่อลดขนาดรูปภาพ หากต้องการทำให้การแปลงนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติจากภายในแอปพลิเคชัน .NET บทความนี้แสดงวิธีการแปลงรูปภาพ PNG เป็น JPG โดยทางโปรแกรมใน C#
ธันวาคม 14, 2021 · 1 min · อุสมาน อาซิซ