Thai

แปลงไฟล์ PSD เป็น PDF, JPG, PNG, GIF, BMP และ JPEG 2000 ใน Java

Adobe Photoshop ใช้รูปแบบ PSD เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก ไฟล์ PSD อาจประกอบด้วยชั้นเดียวหรือหลายชั้นที่รวมกันเป็นกราฟิก อย่างไรก็ตาม การดูหรือฝังรูปภาพ PSD ลงในเว็บหรือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของคุณโดยตรงนั้นไม่สามารถทำได้ เพื่อจัดการกับปัญหานี้ คุณสามารถแปลงเอกสาร PSD เป็น PDF หรือรูปแบบภาพแรสเตอร์ ตามนั้น บทความนี้มีวิธีง่ายๆ ในการแปลงไฟล์ PSD เป็น PDF, PNG, JPEG, GIF และรูปแบบรูปภาพอื่นๆ โดยใช้ Java
ธันวาคม 16, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ