Thai

แปลง FBX เป็น RVM หรือในทางกลับกันโดยทางโปรแกรมใน C#

รูปแบบไฟล์ FBX ถูกนำมาใช้เพื่อความเข้ากันได้ของไฟล์ระหว่างแอปพลิเคชันสร้างเนื้อหาดิจิทัลต่างๆ นอกจากนี้ คุณสามารถแปลง FBX เป็น RVM และ RVM เป็น FBX โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# ในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ การแปลงรูปแบบไฟล์นี้มีประโยชน์เนื่องจากไฟล์ RVM รองรับปัจจัยหลายประการ เช่น เรขาคณิต พื้นผิว กล้อง ป้าย ฯลฯ ให้เราอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลง
มีนาคม 13, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา