Thai

แปลงไฟล์ PDF ที่สแกนเป็นข้อความใน C#

ไฟล์ PDF ที่สแกนโดยพื้นฐานแล้วเป็นภาพแบนหนึ่งภาพหรือมากกว่าที่ถ่ายโดยเครื่องสแกนหรือกล้อง คุณไม่สามารถคัดลอก วาง หรือประมวลผลข้อมูลจากไฟล์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการแปลง PDF ที่สแกนเป็นข้อความใน C#
พฤศจิกายน 30, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา