Thai

แปลง STL เป็น FBX หรือ glTF GLB โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java

ไฟล์ STL แสดงถึงรูปทรงเรขาคณิตพื้นผิว 3 มิติและมักใช้สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การพิมพ์ 3 มิติ และการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย คุณสามารถแปลงไฟล์ STL เป็น FBX หรือ GLB (Binary glTF) โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java
กรกฎาคม 6, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา