Thai

แปลงภาพ SVG เป็นเว็บเพจ HTML โดยทางโปรแกรมใน C#

กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้, ไฟล์ SVG, มักใช้บนเว็บเนื่องจากความสามารถในการปรับขนาดได้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของภาพ กราฟิกสองมิติ เช่น โลโก้ ไอคอน และภาพประกอบมักจะแสดงในรูปแบบไฟล์ SVG คุณสามารถแปลงไฟล์ SVG เป็น HTML โดยทางโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# ได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดหลายประการเกี่ยวกับการแปลงหน้าเว็บ SVG เป็น HTML
มีนาคม 25, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา