Thai

แปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG หรือ GIF ใน Python

บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องมีการแปลงข้อความเป็นภาพในหลายกรณี เช่น เพื่อทำให้ข้อความเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถแปลงข้อความเป็นภาพเช่น PNG, JPG, GIF เป็นต้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงข้อความเป็นภาพ PNG, JPEG หรือ GIF โดยทางโปรแกรมใน Python
มิถุนายน 13, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ