Thai

แปลงไฟล์ USDZ เป็นไฟล์ STL ใน C#

ไฟล์ USDZ มักใช้เพื่อสร้างฉากตามความเป็นจริงเสริม ไฟล์ USDZ มีข้อมูลสำหรับเสื้อผ้า พื้นผิว รูปทรงเรขาคณิต ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดฉาก 3 มิติได้อย่างแม่นยำ ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องแปลงไฟล์ USDZ เป็นรูปแบบ STL ดังนั้น บทความนี้จะอธิบายวิธีแปลงไฟล์ USDZ เป็นไฟล์ STL โดยทางโปรแกรมใน C#
มีนาคม 27, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา