Thai

แปลง XER เป็น PDF ใน Java

ไฟล์ XER รองรับข้อมูลโครงการ ทรัพยากร และบทบาททั้งหมดที่พัฒนาโดยใช้ Primavera P6 เรียนรู้วิธีแปลง Primavera XER เป็น PDF ใน Java ด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้ บทช่วยสอนนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนา Java ที่ต้องการทำงานกับข้อมูลโปรเจ็กต์
กันยายน 13, 2023 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

แปลง XER เป็น PDF ใน C#

Oracle Primavera P6 เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โปรแกรม และพอร์ตโฟลิโอ ใช้สำหรับวางแผน จัดการ และดำเนินโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ ใช้รูปแบบไฟล์ XER เป็นไฟล์โครงการที่เป็นกรรมสิทธิ์ ไฟล์ XER รองรับข้อมูลโครงการ ทรัพยากร และบทบาททั้งหมดที่พัฒนาโดยใช้ Primavera P6 ในบางกรณี เราอาจต้องแปลงโครงการ Primavera P6 จากไฟล์ XER เป็น PDF โดยทางโปรแกรม ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ Primavera XER เป็น PDF ใน C#
สิงหาคม 26, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน