Thai

แปลงรูปภาพ XPS, OXPS เป็น JPG หรือ PNG โดยใช้ C++

เอกสาร XPS และ OXPS คล้ายกับไฟล์ PDF และกำหนดเค้าโครง ลักษณะที่ปรากฏ และข้อมูลการพิมพ์สำหรับเอกสาร อาจมีสถานการณ์ที่คุณอาจต้องแปลงเอกสาร XPS และ OXPS เป็นรูปแบบภาพ JPG และ PNG ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนวิธีแปลงเอกสาร XPS และ OXPS เป็นรูปแบบ JPG และ PNG โดยใช้ C++
มิถุนายน 8, 2021 · 3 min · มูฮัมหมัด อาหมัด