Thai

แปลง XPS เป็น TIFF ใน C#

เอกสาร XPS คล้ายกับรูปแบบไฟล์ PDF แต่ใช้ XML ในเค้าโครง ลักษณะที่ปรากฏ และข้อมูลการพิมพ์ของเอกสาร ในบางกรณี เราอาจต้องแปลง XPS เป็นอิมเมจ TIFF โดยทางโปรแกรม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแปลง XPS เป็น TIFF ใน C#
ตุลาคม 10, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน