Thai

แปลง XPS เป็น TIFF ใน Java

เอกสาร XPS ใช้ XML ในเค้าโครง แต่คล้ายกับรูปแบบไฟล์ PDF ในบางกรณี เราอาจต้องแปลง XPS เป็นอิมเมจ TIFF โดยทางโปรแกรม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแปลง XPS เป็น TIFF ใน Java
พฤศจิกายน 11, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน