Thai

แปลงไฟล์ ZIP เป็น TAR ใน C#

ZIP เป็นรูปแบบไฟล์เก็บถาวรยอดนิยมที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์ ZIP ทำให้การแชร์ไฟล์หลายไฟล์ง่ายขึ้นโดยการลดขนาดและเก็บเป็นไฟล์เดียว ในทางกลับกัน TAR เป็นรูปแบบการเก็บถาวรบน Unix ที่มีชื่อเสียงซึ่งใช้ในการรวมไฟล์ก่อนแชร์ ในหลายกรณี คุณต้องแปลงไฟล์ ZIP เป็นรูปแบบ TAR บทความนี้แสดงวิธีแปลงไฟล์ ZIP เป็น TAR ใน C# เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้โปรแกรม
ธันวาคม 27, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ