Thai

สร้างหนังสือเล่มเล็กจาก PDF ใน C#

หนังสือ PDF ใช้เพื่อแปลงเอกสารเป็นรูปแบบเย็บมุงหลังคา (หรือรูปแบบอื่น) ซึ่งสามารถใช้พิมพ์ได้ ใน PDF booklet แต่ละหน้าจะพิมพ์สองหน้าในหน้าเดียว ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างหนังสือเล่มเล็กจากไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมใน C#
พฤศจิกายน 7, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ