Thai

สร้างแผนภูมิในไฟล์ Excel โดยใช้ Python

แผนภูมิ Excel มักใช้เพื่อแสดงภาพและอธิบายข้อมูลในสเปรดชีต คุณสามารถสร้างแผนภูมิได้หลากหลายใน Excel เช่น เส้น แท่ง วงกลม โดนัท พีระมิด ฟอง ฯลฯ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิในไฟล์ Excel ใน Python เราจะสร้างแผนภูมิสองสามรายการเพื่อแสดงให้เห็นว่าการสร้างแผนภูมิ Excel แบบโปรแกรมด้วยภาษา Python นั้นง่ายเพียงใด
สิงหาคม 16, 2022 · 3 min · อุสมาน อาซิซ