Thai

สร้างไฟล์โครงการ MS โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java

MS Project เป็นแอปพลิเคชั่นการจัดการโครงการที่รู้จักกันดีซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างงาน เพิ่มทรัพยากร และมอบหมายงานให้กับทรัพยากรภายในโครงการเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดไทม์ไลน์และดำเนินการจัดการงบประมาณได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีสถานการณ์ต่างๆ มากมายที่ผู้จัดการต้องปรับแต่งการดำเนินการจัดการโครงการ นอกจากนี้ องค์กรอาจจำเป็นต้องทำให้การจัดการโครงการเป็นแบบอัตโนมัติภายในแอปพลิเคชันบนเว็บหรือเดสก์ท็อป
มกราคม 6, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ