Thai

สร้างไฟล์เก็บถาวรแบบแยกไฟล์ที่เรียกใช้งานได้ใน C#

ไฟล์เก็บถาวรแบบขยายตัวเอง (SFX หรือ SEA) เป็นไฟล์ประเภทพิเศษที่มีข้อมูลที่บีบอัดพร้อมกับคำสั่งปฏิบัติการ ไฟล์เก็บถาวรนี้มีความสามารถในการแยกไฟล์ที่มีอยู่ด้วยตัวเอง ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแยกไฟล์หรือโปรแกรมขยายขนาดเพื่อเปิดไฟล์เก็บถาวรแบบขยายตัวเอง ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างไฟล์เก็บถาวรที่ขยายไฟล์ได้เองใน C# จากภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ
มกราคม 10, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ