Thai

แปลงข้อมูล Excel เป็น DataTables ใน C#

สเปรดชีต MS Excel ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเก็บข้อมูลขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในหลายกรณี สเปรดชีตทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลแอปพลิเคชัน อาจมีบางสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องอ่านข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในไฟล์ Excel จากภายในแอปพลิเคชันเว็บหรือเดสก์ท็อปของคุณ สำหรับกรณีดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการส่งออกข้อมูลจากแผ่นงาน Excel ไปยัง DataTables ใน C#
มกราคม 1, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ