Thai

ผสานเทมเพลต HTML กับ XML ใน C#

สามารถใช้แบบฟอร์ม HTML เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ข้อมูลที่รวบรวมอาจถูกจัดเก็บหรือทำให้เป็นอนุกรมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถแยกเป็นข้อมูลรูปแบบ XML ได้ในภายหลัง ในบางกรณี คุณอาจต้องผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML จากกรณีดังกล่าว บทความนี้จะอธิบายวิธีผสานเทมเพลต HTML กับข้อมูล XML โดยทางโปรแกรมใน C#
ตุลาคม 5, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา