Thai

วาดรูปร่างใน C#: เส้น ส่วนโค้ง วงรี และสี่เหลี่ยมผืนผ้า

บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องสร้างวัตถุกราฟิกต่างๆ โดยการวาดรูปร่างต่างๆ รวมทั้งวงกลม เส้น สี่เหลี่ยม ฯลฯ รูปร่างเหล่านี้สามารถใช้สำหรับคำอธิบายประกอบของรูปภาพได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวาดรูปร่างต่างๆ โดยทางโปรแกรมใน C# เราจะสาธิตวิธีวาดเส้น วงรี ส่วนโค้ง และสี่เหลี่ยม และสร้างภาพ
ธันวาคม 6, 2022 · 3 min · อุสมาน อาซิซ

ภาพเบลอโดยทางโปรแกรมใน C #

เมื่อทำงานกับการจัดการรูปภาพ คุณอาจต้องแก้ไขรูปภาพบ่อยๆ โดยใช้ฟิลเตอร์/เอฟเฟ็กต์ต่างๆ ในบรรดาเอฟเฟ็กต์อื่นๆ เอฟเฟ็กต์การเบลอมักใช้เพื่อทำให้วัตถุในภาพจางลง ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเบลอภาพโดยใช้โปรแกรมใน C#
ตุลาคม 18, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ