Thai

ใช้ตัวเลือก CSS ใน HTML โดยใช้ C#

คุณสามารถใช้กฎที่แตกต่างกันกับกฎ CSS ได้โดยใช้ตัวเลือก CSS บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดพร้อมกับตัวอย่างของวิธีการ QuerySelector และ QuerySelectorAll คุณสามารถใช้ตัวเลือก CSS เหล่านี้เพื่อนำทางเอกสาร HTML หรือสร้างรูปแบบการค้นหาเพื่อให้ตรงกับองค์ประกอบในเอกสาร HTML
ธันวาคม 2, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา