Thai

เพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF โดยใช้ Java

คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ใช้เพื่ออธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด คำอธิบายประกอบอาจเป็นโน้ต ป๊อปอัป หรือวัตถุกราฟิก เช่น ลูกศร เส้น เป็นต้น เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่สามารถแก้ไขได้ คำอธิบายประกอบจึงช่วยให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF โดยใช้ Java
มีนาคม 26, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ