Thai

เพิ่มหรือลบลายน้ำข้อความ/รูปภาพในไฟล์ PDF โดยใช้ C#

ลายน้ำมักใช้ในไฟล์ PDF คุณสามารถแทรกหรือลบลายน้ำข้อความและรูปภาพในไฟล์ PDF ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถควบคุมคุณสมบัติมากมายสำหรับการทำงานกับลายน้ำได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ความทึบ ตำแหน่ง การหมุน สี แบบอักษร รูปภาพ ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมาย ในทำนองเดียวกัน สามารถตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ มากมายสำหรับลายน้ำด้วยการเรียก API ด่วน
มกราคม 7, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา